کلاس آنلاین ریاضی، فیزیک و کامپیوتر - پهلوان 0935.143.9427

فیزتک

فیزیک و تکنولوژی

ابراهیم پهلوان ۱۲ آذر ۹۹ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر بازديد: ۷۱۳
جلسه چهارم، بخش اول
گسترده مکعب مستطیل
 
جلسه چهارم، بخش دوم
گسترده استوانه
 
 
جلسه پنجم
گسترده مخروط
 
 
گسترش پایه ای است برای ساختن حجم
 
PDF گسترش احجام ساده
PDF گسترش احجام متقاطع
 
یازده روش گسترش مکعب مربع
گسترش مکعب

ما را از نظرات خود مطلع نماييدتماس با ما