کلاس آنلاین ریاضی، فیزیک و کامپیوتر -

فیزتک

فیزیک و تکنولوژی

ابراهیم پهلوان ۳۱ شهریور ۸۹ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر بازديد: ۵۳۷
سوالات داوری و دفاعیه طراحی و ساخت

عنوان طراحی: دانش آموز عنوان را بیان کند.
تعریف نیاز: دانش آموز یک نیاز مشخص و لازم توجه، طرح کرده است.
تحقیق زمینه ای: دانش آموز اطلاعات پیش زمینه ای مربوط به طرح خود، نیاز مصرف کنندگان و محصولات مشابه را فراهم نموده است.
مشصخات طرح: دانش آموز ضوابط طرح خود را به طور کامل برشمرده است.
طرح ها: دانش آموز طرح های اولیه و نهایی خود و سیر تکامل آن ها را نشان داده است.
ساخت: دانش آموز مواد و مراحل ساخت خود را شرح داده است.
آزمایش، داده ها و تحیل: دانش آموز نتایج تست ها و آزمایش هایی را که از وسیله، نرم افزار یا فرآورده ی خود گرفته را به کمک جداول و نمودارها ارائه نموده است.
تست عملی: وسیله، نرم افزار یا فرآورده، عملکردهایی را که به آن منظور ساخته شده است، به خوبی انجام می دهد.
منابع و سپاسگزاری: دانش آموز تمام منابع و کمک های دیگران را برشمرده و در جای مناسب ارجاع داده است.
دفتر کارنمای پروژه: به خوبی مسیر انجام پروژه را با ذکر تاریخ و وقایع نشان می دهد.
تابلوی نمایش: ظاهر مناسبی دارد و مطالب با ترتیب مناسبی روی آن نصب شده است.
گزارش کتبی: گزارش کتبی همه بخش های لازم را دارد و به خوبی و کامل نگاشته شده است.
فعالیت نمایشگاهی: دانش آموز ارائه ای پویا دارد، زمان را مدیریت و با واژگان مناسب با مستمعین تعامل می کند.

ما را از نظرات خود مطلع نماييدتماس با ما