کلاس آنلاین ریاضی، فیزیک و کامپیوتر -

فیزتک

فیزیک و تکنولوژی

ابراهیم پهلوان ۳۱ شهریور ۸۹ ، ۲۰:۳۰ ۰ نظر بازديد: ۴۶۱
سوالات داوری و دفاعیه پروژه آزمایش

عنوان آزمایش: دانش آموز عنوان را بیان کند.
مساله: دانش آموز سوال آزمون پذیر طرح کرده است.
تعاریف: دانش آموز معنی اصطلاحات به کار رفته در سوال خود را می داند و متغیرها را می شناسد.
فرضیه: دانش آموز نتایج را پیش بینی نموده است.
تحقیق زمینه ای: دانش آموز اطلاعات پیش زمینه ای مربوط به آزمایش خود را فراهم نموده است.
روند آزمایش: دانش آموز مراحل آزمایش خود را شرح داده است.
مواد آزمایش: دانش آموز اقلامی را که برای آزمایش احتیاج دارد، فهرست کرده است.
نتایج: دانش آموز آنچه را که رخ داده، توصیف کرده است. جداول و نمودارها، داده های آزمایش را نشان می دهند.
نتیجه گیری: دانش آموز به سوالی که در بخش مساله طرح کرده است پاسخ داده است.
منابع و سپاسگزاری: دانش آموز تمام منابع و کمک های دیگران را برشمرده و در جای مناسب ارجاع داده است.
دفتر کارنمای پروژه: به خوبی مسیر انجام پروژه را با ذکر تاریخ و وقایع نشان می دهد.
تابلوی نمایش: ظاهر مناسبی دارد و مطالب با ترتیب مناسبی روی آن نصب شده است.
گزارش کتبی: گزارش کتبی همه بخش های لازم را دارد و به خوبی و کامل نگاشته شده است.

ما را از نظرات خود مطلع نماييدتماس با ما