کلاس آنلاین ریاضی، فیزیک و کامپیوتر -

فیزتک

فیزیک و تکنولوژی

ابراهیم پهلوان ۰۸ ارديبهشت ۸۵ ، ۰۱:۳۴ ۰ نظر بازديد: ۵۲۴
در چند ثانیه آغازین بعد از مِهبانگ، جهان خیلی متفاوت از امروز بود. در حقیقت جهان از موادی به کلی متفاوت تشکیل شده بود: پلاسمای کوارک-گلوئون، یک سوپ "خارق العاده" از کوارکها و گلوئونها که به طور دیوانه واری در دمای بالاتر از 1000.000.000.000 درجه در جوش و خروش بود.کوارکها ذرات ریزی هستند (تقریباً هم اندازه ی الکترونها) که پروتونها، نوترونها و دیگر ذراتی که "هادورن" نامیده می شوند از آنها ساخته شده اند. همانطور که فوتونها ذرات "حامل نیرو"ی الکترومغناطیسی هستند، گلوئونها ذرات حامل نیروی قوی اند. قویترین نیرویی که در جهان وجود دارد همین نیروی قوی است که مسئول به هم چسباندن کوارکهای داخل پروتونها و نوترونها است. نیروی قوی بقدری قوی است که کسی موفق به جداسازی کوارکها بطور منفرد نشده است،‌ کوارکها همیشه به طور جفت شده ی دوتایی و سه تایی یافت می شوند.بلافاصله بعد از مِهبانگ دما بقدری بالا بود که بر چسبندگی گلوئونها چیره شد و کوارکها آزادانه به جوشش در آمدند. در نتیجه محصول بدست آمده "سوپی" از کوارکها و گلوئونها بود؛ پلاسمای کوارک-گلوئون. این پلاسما با سرد شدن جهان به سرعت محو شد. در حقیقت، در صد هزارم ثانیه ی آغازین -- زمانی که گلوئونها شروع به "گیراندازی" کوارکها در هادرونها کردند (فرایندی که هادرونیزاسیون خوانده می شود-- پلاسمای کوارک-گلوئون از بین رفت. کمی بعد از یک ثانیه آغازین بود که اولین هسته شروع به شکل گیری از آن هادرونها کرد، و این فرایند تقریبا یک میلیارد سال طول کشید تا اینکه اولین اتمها شکل گرفتند. باور کنید یا نه، انسان سعی در تولید پلاسمای کوارک-گلوئون در آزمایشگاه دارد! پروژه ای به نام فنیکس در آزمایشگاه ملی بروکهاون در لانگ آیلند با در هم شکستن ذرات در سرعتهای بی نهایت در درون شتابدهنده ای به نام "برخورد دهنده ی یون سنگین نسبیتی" سعی در تولید پلاسمای کوارک-گلوئون دارد. با توجه به تقاضای همگانی بعد از فراموشی میلیارد ها و میلیاردها ساله ، شاید بزودی سوپ جهان اولیه در بروکهاون سرو شود.The Early Universe SoupIn the first few millionths of the second after the Big Bang, the universe looked very different than today. In fact the universe existed as a different form of matter altogether: the quark-gluon plasma or QGP, a weird 'soup' of quarks and gluons buzzing around frantically at temperatures of over 1,000,000,000,000 degrees. Quarks are tiny particles (approximately same in size to electrons) which make up protons, neutrons and other so called 'hadron' particles. Just like photons are 'force carrier' particles for the electro-magnetic force, gluons are force carrier particles for the strong force. The strong force is the strongest force in the universe and is responsible for keeping the quarks 'glued' together inside protons and neutrons. The strong force is actually so strong that no one has even succeeded in separating individual quarks, they always come in pairs of two or three. Immediately after the Big Bang the temperature was so high that it overpowered the gluons and freed the quarks to buzz around. The result was a dense 'soup' of free quarks and gluons; the quark-gluon plasma. This plasma quickly disappeared as the universe cooled. In fact, the QGP was gone within the first hundred-thousandth of a second when the gluons started 'trapping' all the quarks into hadrons (process called hadronization). After the first second or so the first nuclei started forming from those hadrons, and it took almost a billion years for the first atoms to form. Believe it or not, humans are trying to reproduce this QGP in the laboratory! A project called Phenix at the Brookhaven National Laboratory in Long Island is trying to produce QGP by smashing particles at extreme speeds inside an accelerator called RHIC (Relativisting Heavy Ion Collider). The early universe soup may be soon served at Brookhaven, back by popular demand after being forgotten for billions and billions of years!

ما را از نظرات خود مطلع نماييدتماس با ما