کلاس آنلاین ریاضی، فیزیک و کامپیوتر -

فیزتک

فیزیک و تکنولوژی

ابراهیم پهلوان ۱۷ فروردين ۸۵ ، ۰۰:۳۴ ۰ نظر بازديد: ۴۹۷
گداختگی و تابناکی دو راه اصلی تولید نور هستند. در گداختگی، جریان الکتریکی از یک رسانا (نظیر رشته ی لامپ معمولی) عبور می کند. دمای رسانا بخاطر مقاومت در مقابل جریان عبوری افزایش می یابد و رسانا شروع به تابش نور (درخشش) می کند. حالت دیگر، تولید نور بدون گرما، تابناکی خوانده می شود که گاهی به «نور سرد» مشهور است. تابناکی انواع مختلفی دارد: تابناکی الکتریکی، تابناکی شیمیایی، تابناکی نوری، ... .درخشش اسباب بازی های تیره اغلب بر اساس تابناکی نوری است. رنگ اسباب بازی با قرار گرفتن در معرض نور ماورای بنفش (نور سیاه)، نوری در محدوده ی مرئی (به رنگ سبز) ساطع می کند که هیچ گرمایی ندارد. میله های نوری اضطراری نمونه ای از تابناکی شیمیایی می باشند. با شکستن میله، دو ماده شیمیایی موجود در آن ترکیب می شوند و واکنشی شیمیایی بین آنها رخ می دهد که نور تولید می کند، این بار نیز گرمایی ایجاد نمی شود. تابناکی الکتریکی پدیده ای است که در آن انرژی میدان الکتریکی به نور تبدیل می شود. چراغهای دوشاخه دار، دیودهای نوری، و بعضی صفحه های نمایش بر این اساس کار می کنند.فن آوری تابناکی الکتریکی چند وقتی است که فراگیر شده است؛ با این حال اخیراً گروهی محقق از انستیتوی تکنولوژی جورجیا یک پیشرفت قابل توجه داشته است. آنها تابناکی الکتریکی را از یک مولکول منفرد نقره تولید کرده اند. آنها فیلمهای نازکی از اکسید نقره را که الکتروتابناک نیستند، در معرض جریان مستقیم تقریباً یک آمپری قرار دادند. این کار بعضی از مولکولهای اکسید نقره را فعال ساخت، که بعد از آن در نواحی بی رنگ فیلم ظاهر شدند (تصویر الف). زمانیکه الکترودها جریان متناوب را انتقال می دهند و این جریان به فیلم وارد می شود، یک خط باریک از خوشه های نقره شروع به تابش نور در رنگهای متنوع می کند که بستگی به اندازه ی خوشه ها دارد (تصویر ب). وقتی آنها تصویر را با بزرگنمایی مشاهده کردند (تصویر پ) آثار تابش نور از مولکول منفرد قابل رویت بود. این اولین بار بود که تابناکی اکتریکی در مولکول منفرد مشاهده می شد. کنکاش بیشتر ما را به سمت منابع نوری کوچک رهنمون می سازد که می توان در چیپهای کامپیوتری، حافظه های نوری کوچک، ایجاد اطلاعات کوانتومی بسیار کارآمد و رمزگذاری مورد استفاده قرار داد. Single Molecule Electroluminescenceby Anton Skorucak and ScienceIQ.com (A) Silver oxide film exposed to DC current; (B) activated regions emitting light when conected to AC current; (C) zoom shows single molecule electroluminescenceProceedings of the National Academy of Sciences Incandescence and luminescence are two main ways of producing light. In incandescence, electric current is passed through a conductor (filament of a light bulb for example). The resistance to the current in the conductor heats it up and it starts emitting light - glowing. Any other form of producing light without heat is called Luminescence, sometimes referred to as 'cold light'. There are various types of luminescence: electroluminescence, chemiluminescence, photoluminescence, etc. Most glow in the dark toys work on the photoluminescence principle: you expose the dye in the toy to UV - Ultra Violet light (black light) and it emits light in the visible (say green) without getting hot. Emergency light sticks would be an example of chemiluminescence. Two chemicals contained in the stick are mixed when you break the stick and the chemical reaction between them produces light, again without the stick getting hot. Electroluminescence, however, is a phenomenon where electric field energy is converted into light. Plug-in night lights, light emitting diodes, and some displays work on this principle. Electroluminescent technology has been around for some time; however a research group from the Georgia Institute of Technology has recently made a breakthrough. They produced electroluminescence from a single molecule of silver. They exposed thin films of silver oxide, which are not electroluminescent, to direct current of approximately one ampere. This activated some of the silver oxide molecules, which then appeared within discolored regions in the film (image part A). When electrodes carrying alternating current were then attached to the film a thin line of silver clusters began to emit light in colors that varied depending on the size of the clusters (image part B). When they zoomed in (image part C), single molecule light emission signatures were visible. This was a first observation of a single molecule electroluminescence. Further research may lead to small light sources that can be used on computer chips, small optical memories, high-efficiency quantum information processing and cryptography.

ما را از نظرات خود مطلع نماييدتماس با ما