اسلایدر

بلاگ

پهلوان پنجشنبه 11 فروردین 1384 02:03 ق.ظ

ویلهلم كنراد رونتگن اولین بار در هشتم نوامبر 1895 متوجه اشعه های نفوذ كنندة لامپ كاتودی (یا اشعه هایی كه او آنها را ایکس نامید) شد. تا اولین هفته از ژانویة 1896 خبر كشف او به دیگر نقاط جهان نرسیده بود. در پایان آن ماه روش جدید روی موارد بی شماری از اندام بیرونی، كالبد شناسی معمولی، و هزاران بیماری و جراحت اعمال شد و حتی برای درمان شناسی سرطان نیز به كار رفت! چنین حركتی از آزمایشگاه به استفادة كلینیكی منحصر به فرد بود، كه قبل و بعد آن در پزشكی دیده نشده بود. سرعت این تحویل دو عامل كه ماهها پیش از اشعة‌ایکس شكل گرفته بودند تسریع بخشیدند: در دسترس بودن فوری لوازمی برای نسخه برداری از تلاشهای رونتگن و جاذبة زیاد عمومی و حرفه ای این پدیدة جدید و عجیب.

 

وسایل اولیة تولید اشعه های ایکس ،یك لامپ شیشه ای خلاء و یك منبع برق (ژنراتور ساكن یا توربین برق) كه قبلا توسط سازندگان تجهیزات علمی و متخصصین برق بودند. برای گرفتن عكس های رادیو گرافی عكاسها تقریباً همة وسایل ضروری را در دست داشتند. تبلیغ كنندگان از شركت الكتریكی و تهیه كنندگان لابراتواری برای پیدا كردن بازار فروش این وسایل جمع شدند. تقاضا برای كالای آنها از طرف پزشكان، فیزیكدانان، دانشمندان آماتور، و اشخاصِ صرفاً كنجكاو بود- كه باعث تداوم آگهی كردنِ مشخصات حیرت آور اشعه های جدید در روزنامه ها شد. در بهار 1896 تعدادی از شركتها خود به عنوان پیشرو در فروش تكنولوژی جدید به « تهیه كنندگانِ عكس رادیوگرافی » و عموم مردم اقدام كردند.

 

 

3-3) در رسالة رونتگن كشف اشعة ایکس اعلام شد، « Ein Neue Arte von Strahien »، كه در بهار سال 1896 دو بار تجدید چاپ شد. در دومین تجدید چاپ رساله همة موارد جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت ـ همة اطلاعات علمی كه پیش از آن منتشر شده بود و به طور گسترده در مجلات و مطبوعاتِ عمومی دربارة‌ آن بحث شده بود.

 

 3-4) در پشت جلد دومین تجدید چاپِ رسالة رونتگن این آگهی به عنوان یادگاری از آناتومیست وُن كلیكر، كه در 23 ژانویة 1896 تهیه شده بود به چاپ رسید. رونتگن نه در پی ثبت كشف خود و نه در پی انحصاری كردنِ استفاده از عكسهایش بود، او برای سازندگان و ناشران یك میدان باز رقابتی ایجاد كرد.

 

3-5) اولین آگهی ثبت شده به زبان انگلیسی- عكس مقابل- در آن یك عكس رادیوگرافی كه در آوریل 1896 توسط جان جی. گریفین[1] و سونز[2] در لندن گرفته شده بود. قبل از این لامپ اشعة ایکس آنها « پیشرفته » شده بود و این عكس ساعد را « تنها » با سی دقیقه در معرض اشعه قرار دادن تهیه كردند.

 

3-6) این آگهی كه در آوریل 1896 با عنوان « صفحاتِ كاتدی اِدوارد[3] » به چاپ رسید، نقشی اساسی در پرتونگاری داشت. اِدوارد كه پیش از این كشف یك سازندة مشهور صفحات عكاسی بود، برای خود جایگاهی والا نزد عموم و بالاخص پزشكان كسب كرد.

 

3-7) بزودی ژورنالهای پزشكی و مجلات تخصصی نظیر « بایگانی عكسهای رادیوگرافی درمانگاهی[4] » توانستند تمامی صفحات خود را با پیشنهادهای فروش اشعة ایکس پر كنند. این آگهی ( در اواخر سال 1896 ) كه رقابت برای جلب مشتریها را نشان می دهد، قیمت تجهیزات را نسبتاً پایین آورد. ( یك دستگاهِ كامل برای عكاسی اشعة ایکس ، 1818 پوند ).

 

3-8) یك رئوستای ساده ( سیم پیچ القا) كه در هر كالج و آزمایشگاهِ دبیرستانی در دسترس بود، اكنون می توانست برای یك هدف پزشكی عالیتر فروخته شود. (عكسبرداری از موضوعهای نامرئی)

 

3-9) شركتهای دیگر نیز در كشفیات «جدید» تخصص پیدا كردند- و آنها را با هم بفروش رساندند. هنوز هم كسانی بودند كه برای تخصص یافتن در زمینة اشعة ایکس تردید داشتند- چه میشود اگر «جنون اشعة ایکس» به همین سرعت كه آمده، بگذرد؟

 


[1] John J. Griffin

[2] Sons

[3] Edwards’ Cathodal Plates

[4] Archives of Clinical Skiagraphy


 

پهلوان پنجشنبه 11 فروردین 1384 02:03 ق.ظ

اشعۀ ایکس  خیلی سریع و بطور گسترده ای در افقهای حرفۀ پزشکی ظاهر شد بطوریکه جنبه های مسلم و قطعی کاربرد آن منجر به ایجاد یک شغل جدید گردید. در آغاز اینكه چه کسی عکسهای اشعۀ ایکس  را تهیه می کند خیلی روشن و واضح نبود: پزشکان، متخصصان برق، برق درمانها، فیزیکدانها یا عکاسها. برخی مانند توماس ادیسون معتقد بودند که اشعۀ ایکس  و وسایل وابسته به آن بزودی در هر خانه ای وجود خواهد داشت. تشخیص پزشکی با ارسال عکسهای رادیوگرافی ای که بیماران خود در منزل از امراض و جراحاتشان تهیه کرده بودند، به سمت تبدیل شدن به یک صنعت مکاتبه ای در حرکت بود. 

 

آگهی دهندگان اولیة این رشته دقیقاً نمی دانستند كه چه كسانی مشتری آنها خواهند بود، به همین دلیل وسیعترین و پرسودترین گسترة  مشتری را انتخاب كردند: اشعه های ایکس برای همه كاربرد دارند. خیلی از اولین آگاهی ها بر سادگی، كارآیی، نتیجه گیری سریع در رادیوگرافی تأكید داشتند. از همان سالهای اول اینگونه فروش پر سود واقع شد. برای مثال، در سال 1898 در شهر نیویورك در جلساتِ كلوپ اشعة ایکس  بچه های بروكلین[1]، و در بسیاری از شركتهای عكاسی و الكتریكی كشف رونتگن در دكه های عكاسی سكه ای كه دستگاهی « سرگرم كننده » بود دیده می شد: ( استخوانهای دستان خود را تنها با پنج سنت ببینید ). دوره های كوتاه مدت عملی و تئوری آموزشی تضمین می كرد كه آماتورها با روشی آسان به یك عكاس رادیوگرافی تبدیل شوند. هر دو گروه فیزیكدانها و آماتورها تجهیزات و لوازم مورد نیازشان را از شركتهای یكسانی، كه آگهی هایشان به دفعات همراه با گواهینامه هایی كه نشاندهندة موفقیت آمیز بودنِ تولیداتشان در تهیة راحت عكس رادیوگرافی بود تزئین می كردند. هدف تیتر تبلیغاتی سالهای 1890- « بقدری آسان كه حتی یك بچه هم می تواند این كار را انجام دهد »- این بود كه اختراع جدید را به عنوان یك وسیلة قابل استفاده برای هر فرد در آورد. و بنا به دلایلی در همان روزها این عقیده بوجود آمد كه هر كسی می تواند از این اشعه های جدید جذاب استفاده كند.

 

3-10) این استودیوی اولیة اشعة ایکس ، كه توسط متخصصان برق افتتاح شد برای مشتریهای علاقمند- بخوبی عكسهای رادیوگرافی بیمارستانی- « عكس استخوان » تهیه می كرد.

3-11)  از آنجا كه تجهیزات مورد نیاز خیلی ارزان و به راحتی قابل استفاده بودند اشعه های ایکس در دسترس هر كس بودند. از روی این دستگاه كه اولین بار در ماهنامة علمی- عمومی به چاپ رسید صدها رادیوگراف آماتور در خانه برای خود درست كردند. چندین شكایت از مجله بخاطر نتایج ضعیفش شد، اغلب آنها متذكرِ نیاز به یك لامپ شیشه ای بخصوص بودند. لامپهای برق ادیسون كه بطور گسترده در دسترس بود نمی توانستند عكس اشعة ایکس  بگیرند.

3-12) لوازم بسیار سادة اولیه ای كه در « عكاسی » بفروش می رسید، مورد علاقة فیزیكدانها و دانشمندان و افراد كنجكاو بود. بعضی از اقلام كمكی بخاطر مفید واقع شدن نسبت به موارد دیگر بخوبی بفروش رسیدند. در این حالت تعیین یك واحد اندازه گیری اشعة ایکس ، « برای اندازه گیری شدت لامپهای اشعة ایکس ،» ایده ای خوب بود، اما در سال 1896 كه این آگهی پخش شد غیر ممكن بود.

3-13) در بعضی از تبلیغات عكسهای سودمندی به چشم می خورد كه نشان دهندة چگونگی چیدن وسایل بود. در این آگهی فلورسكوپ دستی اولیه، دكتر ساموئل مونل[2] چگونگی تنظیم ساده ( و خسته كنندة ) مورد نیاز را برای آزمایشی فیزیكی نشان می دهد.

3-14) در كتابهای راهنمایی مانند « نكاتی پیرامون اشعة ایکس  برای همه » (1896)، آموزش قدم به قدم تهیة عكس رادیوگرافی شرح داده شده بود، و همچنین  فرمهای درخواست هر یك از لوازم آورده شده بود.

3-15) بزودی تمام این صنعت به صورت كتابها و اشیاء مشهور در دسترس افراد حرفه ای و غیر حرفه ای قرار گرفت. در سال 1898 این آگهی دو كتاب راهنما را كه به همان خوبی اسلایدهای جالب اشعة ایکس و شامل اطلاعات و نكات با ارزشی هستند معرفی می كند.

3-16) برخی نویسندگان، مانند ادیمن[3] قراردادهایی با سازندگان بستند بطوریكه هر خواننده ای می توانست برای خانه اش یك دستة كامل از وسایل شرح داده شده در كتاب را سفارش دهد.

3-17) با اینكه بسیاری از دانش آموزان كه بعضی تعلیمات پزشكی را دیده بودند، پیش نیاز خاصی برای ورود به رشتة برق درمانی مدرسة نیویورك وجود نداشت. با اینكه اشعة ایکس  به عنوان یك شغل به نتیجه ای نرسید، این مجله در یك آگهی جداگانه ذیل این صفحه آموزش رایگان این حرفه را پیشنهاد كرد.

 


[1] the Brooklyn Boys X-Ray Club

[2] Dr. Samuel Monell

[3] F. T. Addyman

پهلوان پنجشنبه 11 فروردین 1384 02:03 ق.ظ

از سال 1900 واضح بود که آیندۀ اشعۀ ایکس در زمینة پزشکی خواهد بود. بعضی از متخصصان و عکاس ها به تجاوز از روش قانونی کسب مدارج پزشکی از مدارسی که گاهی اوقات از استاندارد های مطمئنی برخوردار نبودند اقدام کردند. اعضای ردۀ جدید مشاغل رادیولوژی، چه آنهایی كه بطور كلاسیك دوره دیده بودند و چه آنهایی كه ندیده بودند، به طور قابل توجه ای علاقمند به کیفیت وسایل اشعۀ ایکس به همراه ابتکارها و اصلاحاتی در بازده، ایمنی، و سودمندی آن بودند

 

در این حین مردم متوجه شدند که اشعۀ ایکس یک وسیلۀ غیر کاربردی برای خانه و سرگرمی است و دلیل خاصی برای ارتباط بین بسیاری از « سوختگی های اشعۀ ایکس » که هنگام استفاده از آن بوجود می آید پیدا شد. بزودی تبلیغات منحصراً پزشکان و دستیارانشان را مخاطب قرار داد، و بخصوص از سال 1900 در صفحات مجله های پزشکی به چاپ رسید.

 

مردان و زنان عرصۀ پزشکی که از اشعۀ ایکس برای تشخیص و درمان بیماریها استفاده می کردند به هر چه امن تر و قدرتمندتر شدن تجهیزات می اندیشیدند. از آن سو سازندگانی که در این زمینه فعالیت میکردند هر ساله دستگاه هایی بزرگتر، بهتر، سریعتر و تمیزتر را برای آنها ارائه می نمودند. در همان زمان، رادیولوژیستهای اولیه سعی شان بر این بود که دیگر مشاغل پزشکی( جراحان و کارورزان عمومی) را متقاعد کنند که تهیه و تفسیر عکس ها و نیز نظارت بر چگونگی استفاده از اشعه ها به لحاظ درمانشناسی نیاز به مهارتهای ویژه ای دارد. هر چه ظاهر ماشین پیچیده تر باشد، متصدی آن نیز بایستی اطلاعات بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب در سال 1902، انجمن( تازه تأسیس) اشعۀ رونتگن امریکا[1] به شرکت فریدلندر[2] نوشتند که برای کنترلِ ژنراتور برق خود نیاز به « دکمه ها و درجه های تنظیمِ بیشتری » دارد. هر ساله ماشینهای جدیدتر و پر جلوه تر- با هر چه بیشتر و بیشتر شدنِ دکمه های تنظیم- الگویی برای تکنولوژی پزشکی سدۀ بیستم شد.

 

 

3-18) این خط تولید توسط شرکت صنعتی وایت و بارتلت[3] ( در حدود سال 1903 ) در نیویورک را نشان می دهد. در سال 1905، بالغ بر دو هزار از محصولات شرکت از لوازم اشعۀ ایکس در ایالات متحده فروخته شد. بعضی فروشها کاملاً جزئی و یا برای تنها یک مورد رادیولوژی بودند. همۀ آنها با احتیاجات پزشکان و امدادگرانِ پزشکی هماهنگ بودند، و آگهی هایشان بخوبی بیشتر تحولات محسوس در عرصۀ پزشکی منعکس کنندۀ تغییرات واقعی تکنولوژی بود.

 

3-19) وایت و بارتلت این ژنراتور ساکن را در سال 1901 به بازار عرضه داشتند. این دستگاه عظیم الجثه، که به هیچ وجهی در داخل یا مجاور اتاقهای معمولی بخش رادیولوژی بیمارستان جای نمی گرفت، یک نکتۀ مهم برای فروش عرضه داشت که آنهم اندازه اش بود. این وسیله بقدری معروف شد که بیشتر از چندین مورد از روی آن در سالهای بعد ساخته شد. با وجود اینکه یک تکنولوژی بخاطر نامطمئن بودن ( و گاهی اوقات ناپسند بودن ) در زمینۀ بالینی به سرعت از رده خارج می شد این دستگاه با توسل به این عقیده که « بزرگتر باید بهتر باشد » موفق شد.

 

3-20) بسیاری از آگهی دهندگان کیفیت عالی ماشینهایشان را شرح می دادند. در مورد این ژنراتور استاتیك، کمپانی واگنر[4] در سال 1901 خطاب به پزشکان چنین گفت: « این ژنراتور هر چه بخواهید در زمینة درمانشناسی و اشعۀ ایکس برایتان انجام می دهد ». از قدیم طرح ماشین، عامل مهمی در فروش هر چه بهتر اشعۀ ایکس بوده است و به همین دلیل واگنر این مجموعه پر آب و تاب را « خوشة ناهید » نامید.

 

3-21) دو نکتۀ مهم در آگهی های فروش اشعۀ ایکس برای پزشکان رعایت می شد که میتوان در این آگهی سال 1899 از شرکت لامپ ادیسون ( كه بعداً با علامت اختصاری GE شناخته شد ) دید. - قدرت بیشتر و هر چه آسانتر بودن و همچنین تأیید دیگر متخصصان این رشته – شاید تیتر « فلورسکوپهای باریمِ ما گروهایی از دوستان خوب دارند » یک عنوانِ جذاب برای بیشتر گوشهای عصر مدرنیته به نظر نیاید، اما اخباری که بر کار آموزیدگی و سودمندی تجهیزاتِ مورد تأیید دیگران متخصصان این شغل دلالت داشتند از سوی رادیولوژیستهای آن وقت مورد توجه واقع می شدند.

 

3-22) شركتهای سازندة آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی برای جذب رونتگنولوژیست ها در خرید محصولاتشان با شركتهای ایالات متحده رقابت می كردند. تبلیغات آنها اغلب فهرستهایی مشروح از وسایل خاص همراه با پشت نویسی ها و تایید نامه هایی بود، كه ابتكارهایی كه در تبلیغات خود بكار می بردند در تجهیزات امریكایی وجود نداشت.

 

3-23) جرج فاولر[5]، یك رادیولوژیست فیلادلفیایی موافقت كرد كه از عكسش در یكی از اعلامیه ها- برای هدایت طرح  حفاظت در درمان به سمت تهیة لامپ های جدید- استفاده شود. استفاده از تصاویر اشخاص مشهور باعث فروش بیشتر تجهیزات پزشكی شد.

 


[1] American Roentgen Ray Society

[2] Friedlander

[3] Waite and Bartlett Manufacturing Company

[4] Wagner Company

[5] George Pfahler


 

ادامه مطلب

پهلوان پنجشنبه 11 فروردین 1384 02:03 ق.ظ

اگر چه سازندگان اشعة ایکس  می دانستند كه محصولاتشان برای مجموعة پزشكی تعیین شده است، و توسط كاركنان آموزش دیدة پزشكی مورد استفاده قرار می گیرد، چند سالی را صرف بحث برای یافتن شیوة صحیح تبلیغ كردند. در این دوره، تعداد زیادی آگهی كه امروزه نامناسب، خنده دار و حتی ناامید كننده بنظر می رسند پدیدار شدند. نگاه دقیق تر به مفهوم زمان، مشكلات این شركتها را در مواجهه با قراردادن آگهی های مؤثر و موفق آشكار می كند.

 

تجهیزات اشعة ایکس ، اولین تجهیزات الكتریكی پزشكی بود كه بطور گسترده مورد دادوستد قرار گرفت. تنها قواعد تبلیغات، توسط حركت برق درمانی وضع شده بود. وقتی تبلیغ كنندگان اشعة ایکس ، تبلیغاتشان را در حرفه ای ترین مجلات پزشكی قرار دادند، خودشان صفحات تبلیغاتی كه شامل مطالبی پیرامون داروهای هوموپتیك، سقط جنین مخفی و داروهای الكلی بود منتشر كردند. گاهی اوقات نیز روشهای تازه و نوینی برای جلب توجه خواننده مورد نیاز بود.

 

اولین رشتة علم پزشكی كه به ابزار عكاسی دسترسی واقعی داشت و همچنین بطور عادی از عكسها در مقالات و تبلیغات پزشكی استفاده می كرد، رادیولوژی بود. از طرف دیگر هیچگونه سابقه ای در تبلیغات پزشكی برای معنی بخشیدن به « بی اثری رونتگنولوژی » وجود نداشت. در این دوره بود كه بطور عمده در تبلیغات اشعة ایکس  از عكس دستیار زن- به عنوان بیمار- در حالتی كه لبخندی حاكی از رضایتمندی بر لب داشت استفاده می شد- یك قرارداد عكاسی كه به دیگر تبلیغات پزشكی دهة 1910 راه یافت.

 

3-24) دستیار جوانی كه بزودی بجای او خانم رم واگنر[1] در بسیاری از تبلیغات اشعة ایکس واگنر ظاهر شد، در حالیكه همیشه موهایی كاملاً مرتب داشت مستقیماً به دوربین نگاه می كرد.

3-25) دكتر مهران قصابیان[2] از این زن جوان در یك سری آگهی های لوازم اشعة ایکس  و برق درمانیِ شركت كوئینِ فیلادلفیا استفاده كرد. او برای آگهی های مجله یك لباس تیرة زیبا می پوشید؛ و در « كارتهای تبلیغاتی » خصوصی حرفه ای بدون لباس و لباس زیر ظاهر می شد.

3-26) در حقیقت تركیب زنان ثابت می كرد كه یك محرك برا ی میزان فروش در این شاخه است. نیمرخهای سایه ای تمام بدن واگنر در سال 1900 معروف شد...

3-27) ... كه آنها در سال آینده با عنوانی ویژه و در روشنایی ظاهر شدند.

3-28) این تصویر اتاق اشعة ایکس  ی كه خیل هم خوب مجهز است مشكلات تبلیغ كنندگان سال 1900 را نشان می دهد: پزشكانی كه از اشعة جدید استفاده می كردند ممكن بود كه از این وسایل پزشكی جنبی- جعبه های گالوانیك، حمام « القایی » و اِترهای شفابخش نامرئی بطور تفریحی استفاده كنند. چه شیوه ای برای این پزشكان ( كه مشتریهایی بالقوه هستند ) بایستی اتخاذ كرد؟

3-29) آگهی دهندگان نمی توانستند مورد نظر برای تبلیغاتشان را در مجلات پزشكی انتخاب كنند، به عنوان مثال این یكی كه در سال 1900 توسط ویلیام رولینز برای شركت نور ایکسِ اِی- دبلیو اِل[3] چاپ شده است، در همان صفحات محصولاتی مشابه نظیر « جوانه های سلامتی[4] » كه یك تبلیغ گسترده مخفی از سقط جنین بود پیدا كردند.

3-30) بعضی از آگهی دهندگان شیوة جدیدی از تبلیغ را كه شامل تصاویر كارتونی خنده دار و چشمگیر بود ارائه كردند به امید اینكه محصولاتشان برجسته تر از سایر تبلیغات داروهای معالجة اعتیاد باشد.

3-31) این حقیقت باقی ماند كه با اینكه گروهی از پزشكان مجموعة بیمارستانی به كار در زمینة رادیولوژی می پرداختند، گروه دیگر كه تعدادشان خیلی هم بیشتر بود اشعة ایکس  را در كارهای خصوصیشان در شهرستانها و شهرهای كوچك سراسر ایالات متحده بكار می بردند. افراد زیادی از این گروه اخیر گاهی اوقات اشعه های ایکس را در درمانها و معالجات نامناسب و با نظریات پزشكی دلخواه بكار می بردند. به زودی بر آگهی كنندگان روشن شد كه شیوه های تبلیغاتی متفاوتی برای گروه های مختلف مورد نیاز است.

 


[1] Mrs. Rome Wagner

[2] Dr. Mihran Kassabian

[3] A-WL X-Light

[4] HALTH BUDS

ما را از نظرات خود مطلع نماییدتماس با ما

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic