اسلایدر

بلاگ

پهلوان شنبه 20 فروردین 1384 07:04 ق.ظ

در حدود صد سال پیش اشعة ایكس در آزمایشگاه بوجود آمد و در موارد بسیار گسترده ای كاربرد پیدا كرد‌ و این یك پیشرفت و جهش فوق العاده شگفت انگیز به شمار می آمد. در آخرین هفته های سال 1895كه  رونتگن به طور رسمی تولید آن را اعلام كرد، روزنامه ها، مجلات و ژورنال های حرفه ای سراسر دنیا توضیحات دقیقی از این اشعة مرموز همراه با دستورالعمل مشروح جهت تولید و استفاده از آن می دادند. در فوریة سال 1896 اكثر مراكز شهرها و شهرستان های آمریكا شاهد برگزاری اولین نمایش هایی از این « نور جدید » بودند. در مدت یك سال كاربرد اشعة ایكس در تشخیص و درمان بیماری ها شاخة جدیدی در علم پزشكی به وجود آورد.

 

در حقیقت نگرش عمومی و واكنش افراد متخصص آن عصر نسبت به اشعة جدید تمام تاریخچة پرتونگاری پزشكی را به ما می نمایاند. این برای اولین بار در مسیر علم پزشكی بود كه یك دستگاه الكتریكی پیچیده، رابطة عاطفی ای بین پزشك و بیمار ایجاد میكرد. سؤالات گوناگونی بود كه بایستی به آنها پرداخته می شد: چه كسی این ماشین را به كار خواهد گرفت؟ آن شخص چه نوع آموزشی نیاز خواهد داشت؟ چه كسی بایستی برای این تجهیزات هزینه میكرد؟ ویا چه کسی می توانست با دیدن عكسهای رادیولوژی در مورد نحوة درمان بیمار تصمیم گیرد؟ وقایعی كه در مورد رادیولوژی در آن سالها روی میداد به عنوان خط مشیی برای علم پزشكی در آن سالها به كار گرفته شد. اینكه چه هزینه ای و چه تكنولوژیی و چه حوزه و قلمروی حرفه ایی و... در زمینة اشعة ایكس مورد نیاز بود اولین سؤالاتی بودند كه در پایان این قرن ( قرن نوزدهم ) توسط مردان و زنانی كه خود را « پیشگامان رادیولوژی » میدانستند مطرح بود.

 

هنگامی كه دسترسی به تجهیزات مورد نیاز به راحتی ممكن شد پرتو نگاری ( رادیولوژی ) یكی از اولین رشته های پزشكی بود كه استفادة روز افزونی از عكس های رادیولوژی در آگهی ها، متون تخصصی و كارهای كلینیكی کرد. ما خیلی خوش شانسیم كه منبعی از اسناد تصویری از آن سالها داریم.

پهلوان شنبه 20 فروردین 1384 07:04 ق.ظ

در هشتم نوامبر 1895 ویلهِلم کُنراد رونتگن[1] پروفسور آلمانی تبار ( 1923 - 1845 ) در حال کار در تاریکخانة آزمایشگاه وُزِنبرگ بود. آزمایشهای او حول پدیده های نوری و انواع آنها- که بوسیلة تخلیة الکتریکی در ولتاژهای بالا و درون لامپهای خلا بوجود می آمدند- بود. اینگونه لامپها را، به طور کلی با نام « لامپهای کروکس[2] » می شناسند- بعد از مرگ محقق انگلیسی ویلیام کروکس ( 1919 – 1832 )- که به طور گسترده ای در دسترس بود. رونتگن مجذوب اشعه های کاتدی و تعیین برد آنها در خارج از لامپ شده بود.

 

آنچه باعث تعجب رونتگن شده بود این بود که وقتی لامپ شارژ می شد صفحه ای که به عنوان پردۀ مشاهده  در طرف دیگر اتاق قرار داده بود شروع به درخشش می کرد. این ثابت می کرد که صفحة پوشانده شده از پلاتینوسیانید باریم( همان پرده )که خیلی دور از اشعۀ کاتدی قرار داشت با آن وارد واکنش می شد. ما اطلاعات کمی در مورد توالی کارهایش در روزهای بعد داریم، مگر اینکه او اجسام مختلفی را بین لامپ و پرده قرار می داد و اشعۀ جدید را آزمایش می کرد، او مشاهده کرد که استخوانهای دستش به طور واضحی از میان گوشت نمایان می شوند. رونتگن برای هفت هفته با دقت زیادی به برنامه ریزی و اجرای آزمایشهایی برای تعیین ماهیت اشعه ها دست زد. او در اختفا و انزوا کار می کرد، بطوریكه به یکی از دوستانش گفته بود: « من یک چیز جذاب و جالب کشف کرده ام، اما نمی دانم به چه دلیل مشاهداتم صحیح است ». در حقیقت، آزمایشهای رونتگن آنقدر زیاد بود که او را در رسیدن به این باور که مشاهداتش حقیقت دارند متقاعد ساختند. و همین باعث بالا رفتن اطلاعات علمی مورد تأیید ما دربارۀ پدیده های موجود بود.

 

در 28 دسامبر 1895 رونتگن گزارشی مقدماتی با عنوان "Uber eine neue Art von Strahlen" همراه با چند عکس رادیوگرافی آزمایشی و عکس دست همسرش به رئیس انجمنِ فیزیك-پزشكی وورزبرگ[3] ارائه داد، او در اولین روزهای سال جدید چند گزارش چاپی به دوستانش در سراسر اروپا فرستاد. ژانویة آن سال شاهد فراگیر شدن تمام دنیا با « اشعۀ ایكس خیره کننده » شد، و رونتگن این کشف را معجزه ای در پزشکی خواند. رونتگن، که اولین جایزۀ نوبل سال 1901 را آن خود ساخته بود، نپذیرفت که در مورد اشعۀ ایكس  چیزی را به طور عمومی یا خصوصی فاش کند، او حتی از اینکه شرح مختصری در مورد کشفش و کاربردهای آن بدهد اجتناب کرد.

 

1-3) ویلهلم کُنراد رونتگن ( 1923 – 1845 ) در 1896. به طعنه می توان گفت که رونتگن ( هنگام پی بردن به ماهیت کشفش ) هیچگونه علاقه ای برای عکس گرفتن نداشت. تعداد نسبتاً کمی عکس از او بعد از کشفش وجود دارد، که خیلی از آنها مانند این یکی  دارای ژستی رسمی و جدی اند.

1-4) عکس محل کشف، انجمن فیزیک دانشگاه ووزبرگ، که در سال 1896 گرفته شده است. رونتگن در طبقۀ دوم زندگی می کرد، و آزمایشگاه و کلاسهای درس در زیرزمین و طبقۀ اول بودند.

1-5) اتاق آزمایشگاه انجمن فیزیک که رونتگن برای اولین بار در آن متوجه اشعۀ  ایكس شد و به تحقیق پیرامون آن مشغول گشت.

1-6) بزودی لامپهای بدین شكل بوسیلۀ رونتگن و دیگران برای تحقیق دربارۀ نورها مورد استفاده قرار گرفت.

1-7) یکی از عکسهای رادیوگرافی که رونتگن در نوامبر 1895 برای تعیین قدرت نفوذ اشعۀ ها در اجسام گوناگون گرفت.

1-8) عکس رادیوگرافی مشهوری که توسط رونتگن در 22 دسامبر 1895 گرفته شد، و برای فرانز اکسنر[4] – فیزیکدانی در وینا[5] – فرستاده شد. بر طبق روایات این عکس به عنوان « اولین عکس اشعۀ ایكس » و « عکس دستِ خانم رونتگن » مشهور است.

1-9) عکس رونتگن از دست آلبرت وُن کولیکر[6]، که در پایان سخنرانی و نمایش رونتگن در انجمن فیزیك  پزشكی وُزنبرگ به تاریخ 23 ژانویة 1896 گرفته شد.

1-10) عکس رادیوگرافی از چند سکه که توسط. گوداسپید[7] ( 1943 – 1860 ) و ویلیام جنینگز[8] ( 1945- 1860 ) در سال 1896 گرفته شده است. احتمالاً یکی از آن دو به طور تصادف در 22 فوریة 1890 در فیلادلفیا گرفته است. هیچکدام از آنها ( نه گود اسپید و نه جنینگز ) ادعای اینکه زودتر این را کشف کرده اند نداشتند، تا اینکه پس از اعلام رونتگن آنها نیز عکسها را به نمایش گذاشتند.

 


[1]  Wilhelm Conrad Roentgen

[2] Crooks tubes

[3] Wurzburg Physical-Medical Society

[4] Franz Exner

[5] Vienna

[6] Albert von Kolliker

[7] A. W. Goodspeed

[8] William Jennings


 

پهلوان شنبه 20 فروردین 1384 07:04 ق.ظ

« نور جدید از میان گوشت به استخوانها می نگرد ! » این عبارت در اواسط ژانویه 1896 به یك باره تیتر روزنامه های امریكا شد همچنین عبارت « اجسام جامد آشكار شدند!! » همراه با عكس های رادیو گرافی رونتگن و دیاگرام و جزئیات چگونگی تولید اشعه؛ در طول یك هفته، نمایشهایی در كالجها، دبیرستانها و همچنین در مكانهای عمومی بر پا شد.اینكه « به زودی هر خانه ای یك دستگاه اشعة كاتدی داشته باشد » هر مخترعی را به هیجان می آورد.

 

توماس ادیسون[1] ( 1931 – 1874 )، یكی از آنهایی که مشتاق تكمیل كشف رونتگن بودند بود. تلاش او برای تهیة عكس رادیوگرافی از محتویات اطلاعاتی مغز، او را هفته ها در آزمایشگاهش مشغول كرد. كار او تنها باعث پیشرفت در دستگاه فلورسكوپ دستی شد، اما او در ساخت « لامپ اشعة ایكس » برای مصارف خانگی مأیوس شد.

 

ادیسون تنها كسی نبود كه از راه تجربه دست به چنین تلاشهایی زد. بعد از این به طور وسیعی ابزار آلات و لوازم مورد نیاز در دسترس قرار گرفت، و به زودی با اندك مبلغی هر كس می توانست یك عكس اشعة ایكس داشته باشند. محلها یا استودیو هایی جهت گرفتن ” عكس استخوان “ دایر شد، اشعاری در باب اشعة ایكس در مجلات عمومی به چشم می خورد، و همچنین در كارتونها، داستانهای كوتاه و حتی تبلیغات نیز اشعة ایكس راه پیدا كرد. كاراگاهان نیز طرفدار استفاده از دستگاه رونتگن برای پی بردن به افکار یک شخص ( مثلاً در تشخیص زوجهای بی وفا )،‌ و یا یافتن وسایلی كه احتمالاً در زیر لباس دیگران مخفی شده است ( با عینك اشعة  ایكس )‌ شدند.

 

خیلی از این موارد پوچ و بیهوده به نظر می رسد، ولی اینگونه موارد خبر از سطح بینش و آگاهی عمومی آن زمان در مورد اشعة ایكس و كاربرد پزشكی اش را نشان می دهد. در همان ماه كه نخستین خبرها در روزنامه های امریكا منتشر شد، پزشكان برای گرفتن عكس رادیوگرافی از استخوانهای شكستة بیماران و حتی اندام سطحی، خواستار آن شدند. می توان گفت كه قبل و بعد از آن زمان هیچ تكنولوژیی به این سرعت مورد پذیرش قرار نگرفت.

 

1-11) پایی درون کفش پاشنه دار؛ این عکس توسط فرانسیس ویلیام[2] در بوستون در ماه مارس 1896 گرفته شده است. مثل این چنین عکسی در مطبوعات و جراید عمومی آن زمان به وفور چاپ شده بود.

1-12) یک عکس آزمایشی از چند تکه جسم فلزی (دو سکه و یک کلید ) درون یک ظرف، 1896. خیلی از آزمایشها بودند که قدرت نفوذ اشعه ها را نمایان می ساختند. این که چنین عکسهایی در موارد گسترده ای تهیه شده اند می تواند این فکر را القا كند كه تکنولوژی جدید می توانسته در کارهای ناپسند مختلفی به کار رود.

1-13) توماس ادیسون (1931-1874)، که آزمایشها را به طور موجز و مفید از طریق جراید به اطلاع عموم می رساند، این عکس در زیر « نور ایكس » در 1896 گرفته شده است.

1-14) تصویری کارتونی که نشاندهندۀ دقت ادیسون است- تلاش وافر او برای اینکه اولین شخصی باشد که موفق به « دیدنِ ( یا به تصویر کشیدنِ ) » آنچه در مغز یک فرد میگذرد.

1-15) استودیوی اشعۀ ایكس؛ شبیه به این یکی که در نیویورک است، استودیوهایی در شهرهای کوچک و بزرگ برای تهیۀ « عکسِ استخوان » افتتاح شدند، که در اغلب موارد هیچگونه عارضۀ فیزیکی دیده نمی شد.

1-16) اسباب و لوازم مورد نیاز به زودی در دسترس قرار گرفتند. هر کسی می توانست با یک حباب شیشه ای خلاءِ دارای آند و کاتد، و یک مولد جریان برق، همچنین مواد عکاسی با « پرتونگاری» کسب و کاری داشته باشد.

1-17) نمایشهای همگانی نظیر این یکی که توسط ادیسون در ماه می سال 1896 برپا می شدند برای عده ای این امکان را فراهم می ساخت که بتوانند استخوانهایشان را ببینند.

1-18) اشعار کنایه آمیز بیشماری برای فاش کردن راز اشعۀ ایكس سروده شدند که باعث ایجاد یک جو فشار آلود عمومی می شدند، همین طور شد که رونتگن در آوریل 1896 از راز پدیدۀ الکتریکی پرده برداشت.

1-19) تصاویر کارتونیی نظیر این یکی که در سال 1896 به طور طنز گونه ای یک عکاس سیار را نشان می دهد.

1-20) بعضی تیترهای عکسهای رادیوگرافی موجب تهییج افکار عمومی می شد. در هر مطلبی دربارۀ اشعۀ ایكس ( مثلاً یک رومان )، به راحتی می شد که یک عکس را تحریف کرد، به عنوان مثال : « اولین  عکس رادیوگرافی از مغز انسان » که در واقع  تصویری از رودهای گربه است که توسط فالک[3] در1896 مونتاژ شده است.

 


[1] Thomas Edison

[2] Francis Williams

[3] H. A. Falk

پهلوان شنبه 20 فروردین 1384 06:04 ق.ظ

در همان زمان توانایی های تشخیصی اشعۀ ایكس مورد تحقیق قرار گرفت، بعضی از محققین غرق در کاربرد این اشعه در تشخیص بیماری شدند. هیچگونه دلیل علمیی وجود نداشت که به استناد آن انتظار درمان پذیر ساختن برود، اما در آن زمان یک درک درست و کامل برای پزشکان داد. از اوایل قرن نوزدهم، برق درمانی برای دردهای جسمی و ذهنی راه موقتی بود که مورد استقبال قرار گرفت. تجهیزات مشابه آنچه در برق درمانی به کار می رفت می توانست اشعۀ ایكس را تولید کند. در 12 ژانویه 1896، چند روز بعد از اعلان کار رونتگن، امیل گراب[1] یک برق درمان اهل شیکاگو، سرطان سینۀ یک زن را که عود کرده بود تشخیص داد. به زودی کلمات « درمان با اشعۀ ایكس » به لیست موضوعی در متون درمانی و مدارس پیوستند.

 

مطابق روایات خیلی از پزشکان و فیزیکدانان بسیار فریفتة اشعه ها شدند. در پایان سال 1896 چندین تن از محققین متوجه تأثیرات آرامش بخش اشعه ها بر سرطانهای دردناک و رنج آور شدند. از دیگر نتایج قابل توجه و قابل ذکر تأثیر آنها بر جراحات سطحی و ضایعات پوستی است، تا وقتی که دیگران کاربردهای ضد باکتریایی ممکنِ اشعه ها را مورد تحقیق قرار داده بودند. گزارشات مربوط به سرطانهای بدخیم که درمیان بافتهای سالم ظاهر می شدند امیدِ به ثمر رسیدنِ زحماتشان را می داد، و کاربردهای جدیدی را گوشزد میکرد. حتی پایه ای ترین موارد در اشعه ایكس به طور بالقوه ای سودمند به نظر می رسید، و در امریکا و فرانسه درمانگاههای مو برای مقاصد آرایشی بر پا شدند.

 

اشعه های جدید معجزه آسا، که استخوان را از میان گوشت پدیدار می ساختند، ظاهراً می توانستند در درمان تعدادی از امراض کمک کنند. طرفداری عموم مردم و اشخاص خاص، و بیماریهایی که در آن سالها مورد بررسی قرارگرفتند، باعث شدند که خطرات زیستی این اشعه به کندی کشف شوند. تنها گروهی از پزشکان و فیزکیدانان با دقت و زحمت بسیار از راه تحقیقات برنامه ریزی شده توانستند کاربرد این اشعه را در زمینة تومور شناسیِ تابشی توسعه دهند.

 

1-36) دیگر کم کم مطالعة رادیولوژی روی حیوانات به ندرت انجام می شد. زیرا تغییرات در لامپها، جریان، و زمان در معرض اشعه قرار گرفتن نتایج غیر قابل مقایسه ای به همراه داشت. به زودی خیلی از گزارشات در مورد تأثیرات زیستی اشعه ها روی انسان پیاده شدند.

1-37) برق درمانی، معالجة امراض بوسیلة حرارت حاصله از الکتریسیته ساکن، از وسایلی شبیه به آنچه در اشعة ایكس  به کار می رود استفاده می کند. آنها با یک ماشین به راحتی یک لامپ تولید می کردند. مانند کار قبلی شان که تماس درمانی بود، آنها فکر کردند که همانگونه اشعه ها را بکار گیرند.

1-38) در ژانویة 1896، امیل گراب ( 1960 – 1875 )، یک برق درمان و عیار گیرِ اهل شیکاگو، به امید رسیدن به نتایجی درمان بخش در زمینة سرطان، دو بیمار را مورد تابش قرار داد. او تأثیرات کمی مشاهده كرد، امّا تا مدتها نتایجش را به چاپ نرساند. گراب با انجام بیش از هزار عمل جراحی ورزیدگی لازم را یافت و نتایج حاصله در مورد اشعه ها را در طول عمر خود به نمایش گذاشت.

1-39) نتایج مثبت اولیه در درمان جراحات سطحی مثل  التهاب سل پوستی، كه به اصطلاح زخم « حیوانی » نامیده می شد، دیده شد.

1-40) به زودی دستگاه های گوناگونی به کار گرفته شد بطوریکه هم کار تابش اشعه ها را به عهده داشتند و هم از بافتهای حساس بدن محافظت می کردند. در این عکس که در سال 1897 گرفته شده مشاهده می کنیم که چشمهای بیمار در برابر تابش محافظت شده اند.

 


[1] Emile Grubbe

 

ما را از نظرات خود مطلع نماییدتماس با ما

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات