فیزتک تقدیم به جامعه علمی ایران وبلاگ اشعه ایکس حاصل پایان نامه ی کارشناسی بنده می باشد؛ از آنجا که کار بنده ترجمه سه فصل از یک مجموعه کم نظیر در مورد تاریخچه ی اشعه ایکس بود پایه ی مطالب این وبلاگ را این سه فصل تشکیل می دهند. یا حق tag:http://xray.mihanblog.com 2019-10-21T01:19:52+01:00 mihanblog.com کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 14 2019-09-26T20:30:03+01:00 2019-09-26T20:30:03+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/243 پهلوان برای آشنایی بیشتر با برنامه ی نقّاشی و کار با آن، فیلم زیر را مشاهده کنید و سپس فعّالیت های کلاسی را انجام دهید:.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} برنامه ی نقّاشی را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید:ج: Start > Paint1 اندازه های صفحه ی نقّاشی را به صورت رو به رو تغییر دهید. افقی: 800 پیکسل، عمو برای آشنایی بیشتر با برنامه ی نقّاشی و کار با آن، فیلم زیر را مشاهده کنید و سپس فعّالیت های کلاسی را انجام دهید:
برنامه ی نقّاشی را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

ج: Start > Paint

1 اندازه های صفحه ی نقّاشی را به صورت رو به رو تغییر دهید. افقی: 800 پیکسل، عمودی: 600 پیکسل

منوی File گزینه Properties

2 با استفاده از شکل ها و ابزارهای برنامه، یک نقّاشی با یکی از موضوعات زیر بکشید و به کلاس بیاورید
درختکاری -  نیکوکاری - کتاب خوانی - ورزش - سلامتی - محیط زیست - جشن دهه ی فجر - انتخابات نمازجمعه

-----------------------------------------------

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/HomworkIcon.png

یکی از پرونده ها را زیر را به دلخواه، انتخاب نمایید و آن را در برنامه ی نقّاشی، باز کنید. با استفاده از مطالبی که در این جلسه یاد گرفتید، آن را رنگ آمیزی کنید.
2 با استفاده از ابزارهای برنامه ی نقّاشی، در تصویر، تغییراتی ایجاد کنید.
3 پرونده را ذخیره ی مجدد کنید و آن را در جلسه ی بعد با خود به کلاس بیاورید.


]]>
کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 11 و 12 2019-09-25T20:30:02+01:00 2019-09-25T20:30:02+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/242 پهلوان پرونده و پوشهاطّلاعات درون رایانه، معمولا در پرونده قرار دارند. برای مرتبّ کردن و دسته بندی پرونده ها از پوشهاستفاده می شود. فیلم زیر نشان می دهد که چگونه با پرونده ها و پوشه ها کار کنیم:.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} الف) در پوشه ی اسناد، یک پوشه با نام پاییز ایجاد کنید و مراحل زیر را انجام دهید:ج: &nb پرونده و پوشه
اطّلاعات درون رایانه، معمولا در پرونده قرار دارند. برای مرتبّ کردن و دسته بندی پرونده ها از پوشهاستفاده می شود. فیلم زیر نشان می دهد که چگونه با پرونده ها و پوشه ها کار کنیم:الف) در پوشه ی اسناد، یک پوشه با نام پاییز ایجاد کنید و مراحل زیر را انجام دهید:
ج:
 راست کلیک روی یک جای خالی و انتخاب New و سپس Folder

 پوشه اسناد (Documents): محلی برای ذخیره فایل های متنی یا پروژه های نرم افزاری
 توجه: بهتر است پوشه اسناد خود را از درایو C به دیگر درایوها انتقال دهیم.

١ یک پرونده ی متنی در پوشه ی «پاییز » ایجاد کنید و نام آن را به دلخواه انتخاب کنید.

ج: راست کلیک روی یک جای خالی و انتخاب New و سپس Text Document
نکته: برای نوشتن متن فارسی، در هنگام ذخیره از Encoding مناسب یعنی UTF-8 استفاده کنید

2 پرونده ی متنی را در میز کار رایانه کپی کنید.
ج:
مبداء:  راست کلیک روی پرونده متنی و انتخاب Copy
مقصد:  راست کلیک روی دسکتاپ و انتخاب Paste

3 پرونده ی متنی درون پوشه پاییز را حذف کنید.
راست کلیک روی فایل مورد نظر و انتخاب Delete
 نکته: حذف پرونده باعث انتقال آن به Recycle Bin (سطل بازیافت) می شود.

4  پرونده ی متنی حذف شده را به مکان قبلی برگردانید.
باز کرن سطل بازیافت و راست کلیک روی فایل و انتخاب Restore (بازیابی)

]]>
کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 10 2019-09-24T20:30:03+01:00 2019-09-24T20:30:03+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/241 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} با کمک و راهنمایی معلّم خود، کارهای زیر را در رایانه انجام دهید.1 نمادهای روی میز کار را از حالت نمایش خارج کرده و دوباره برگردانید.راست کلیک روی دسکتاپ/ View/ Show Desktop Icons٢ اندازه ی نمادهای روی میز کار را تغییر دهید.راست کلیک روی دسکتاپ/ View/  Large Icons&nbsp

با کمک و راهنمایی معلّم خود، کارهای زیر را در رایانه انجام دهید.
1 نمادهای روی میز کار را از حالت نمایش خارج کرده و دوباره برگردانید.
راست کلیک روی دسکتاپ/ View/ Show Desktop Icons

٢ اندازه ی نمادهای روی میز کار را تغییر دهید.
راست کلیک روی دسکتاپ/ View/
 Large Icons        نمادهای بزرگ
 Medium Icons    نمادهای متوسط
 Small Icons        نمادهای کوچک

٣ نمادها را یک بار براساس نام و بار دیگر براساس اندازه مرتّب کنید.
راست کلیک روی دسکتاپ / Sort by /
Name                نام
Size                اندازه
Item types        نوع فایل
Date modified     تاریخ ویرایش

٤ دو نماد از روی میز کار رایانه بازکنید تا به شکل پنجره در بیایند.
دوبار کلیک روی نماد مورد نظر

٥  یکی از پنجره ها را فعّال کنید و سپس آن را بزرگ و کوچک کنید.
به حداکثر رسانی و بازیابی
Maximize و Restore

٦ پنجره ی دیگر را فعاّل کنید و سپس آن را آن قدر کوچک کنید تا به صورت دکمه ای در نوار وظیفه قرار گیرد و دوباره به شکل پنجره برگردانید.
به حداقل رسانی Minimize

٧ پنجره ها را به صورت آبشاری، افقی و یا عمودی روی میز کار مرتّب کنید.
راست کلیک روی نوار وظیفه سپس
آبشاری: Cascade Windows
افقی: Show Windows Stacked
عمودی: Show Windows Side by Side

٨  پنجره ها را ببندید.
بستن Close
]]>
آموزش ارگونومی 2019-09-22T20:30:02+01:00 2019-09-22T20:30:02+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/245 پهلوان کار و فناوری ششمدرس1 / آموزش ارگونومی کار و فناوری ششم
درس1 / آموزش ارگونومی


]]>
رایانه و لوازم آن 2019-09-22T20:30:01+01:00 2019-09-22T20:30:01+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/244 پهلوان کار و فن آوری ششمدرس 1/ رایانه و لوازم آن کار و فن آوری ششم
درس 1/ رایانه و لوازم آن

]]>
مقایسه بزرگی اجرام آسمانی 2019-09-05T15:54:21+01:00 2019-09-05T15:54:21+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/240 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} مقایسه خورشید با وی وایآیا جرم آسمانی بزرگ تر از وی وای هم در جهان هستی یافت شده است؟ بله!

مقایسه اجرام آسمانی

مقایسه خورشید با وی وای

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Rainbow/Sun_and_VY_Canis_Majoris.png

آیا جرم آسمانی بزرگ تر از وی وای هم در جهان هستی یافت شده است؟
بله!
]]>
پل ماکارونی 2019-04-28T07:32:59+01:00 2019-04-28T07:32:59+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/237 پهلوان   سایز کاغذ A3Print option: Actual Sizeبرای جلوگیری از تفاوت در دو سمت کار، از یک الگو استفاده کنید، و یا دو الگو را با تنظیمات کاملاً یکسان چاپ کنید و اندازه ها را با خط کش بررسی کنید.اندازه قطعه ای که برای اتصال دو طرف استفاده می کنید، حداکثر 70 میلی متر باشد.پهنای عرشه پل حداکثر 75 میلی مترکاغذ پوستی حداقل 2 عدد قطع A3 تهیه کنیدبرای اینکه قطعات به طور موقت روی کاغذ پوستی ثابت بمانند بهتر است از چسب ماتیکی استفاده کنیدآن هم به صورت نقطه ای، برای قطعات بلندتر در دو نقطه و برای
سایز کاغذ A3

Print option: Actual Size

برای جلوگیری از تفاوت در دو سمت کار، از یک الگو استفاده کنید،
و یا دو الگو را با تنظیمات کاملاً یکسان چاپ کنید و اندازه ها را با خط کش بررسی کنید.

اندازه قطعه ای که برای اتصال دو طرف استفاده می کنید، حداکثر 70 میلی متر باشد.
پهنای عرشه پل حداکثر 75 میلی متر

کاغذ پوستی حداقل 2 عدد قطع A3 تهیه کنید

برای اینکه قطعات به طور موقت روی کاغذ پوستی ثابت بمانند بهتر است از چسب ماتیکی استفاده کنید
آن هم به صورت نقطه ای، برای قطعات بلندتر در دو نقطه و برای قطعات کوچک در یک نقطه روی کاغذ چسب بمالید.

]]>
ربات های نرم 2019-04-24T12:24:43+01:00 2019-04-24T12:24:43+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/238 پهلوان ربات های ساخته شده با پرینتر سه بعدی می توانند از کسانی که در سنین طلایی هستند مراقبت کنند جمعیت سالخورده جهان در حال افزایش است. تعداد افراد مسن تر - کسانی که سن 60 سال یا بیشتر دارند - تا سال 2050 بیش از دو برابر افزایش می یابد و سریع تر از همه گروه های سنی جوان تر در سراسر جهان رشد می کند.این روند با افزایش تقاضا برای مراقبان 24 ساعته، نه تنها در بیمارستان ها یا خانه های سالمندان، بلکه در خانه ها و آپارتمان های شخصی نیز می شود. ربات های ساخته شده با پرینتر سه بعدی می توانند از کسانی که در سنین طلایی هستند مراقبت کنند

فرایند طراحی ربات های نرم
جمعیت سالخورده جهان در حال افزایش است. تعداد افراد مسن تر - کسانی که سن 60 سال یا بیشتر دارند - تا سال 2050 بیش از دو برابر افزایش می یابد و سریع تر از همه گروه های سنی جوان تر در سراسر جهان رشد می کند.

این روند با افزایش تقاضا برای مراقبان 24 ساعته، نه تنها در بیمارستان ها یا خانه های سالمندان، بلکه در خانه ها و آپارتمان های شخصی نیز می شود.
]]>
قانون هوک 2019-04-08T06:07:25+01:00 2019-04-08T06:07:25+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/236 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}
]]>
موشک کاغذی بسازید | رکورد بیشترین مسافت طی شده 2019-03-13T08:29:06+01:00 2019-03-13T08:29:06+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/235 پهلوان ]]> بسازید | هواپیما با استفاده از وسایل دور ریختنی 2019-02-25T13:49:58+01:00 2019-02-25T13:49:58+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/217 پهلوان با استفاده از مواد دوریختنی یک هواپیما بسازیدوسایل لازم:1. بطری نوشابه2. موتور الکتریکی (آرمیچر)3. کلید روشن/خاموش4. باتری 9 ولتی و رابط آن5. پروانه (ملخ) اسباب بازی6. مقوا با استفاده از مواد دوریختنی یک هواپیما بسازید
وسایل لازم:
1. بطری نوشابه
2. موتور الکتریکی (آرمیچر)
3. کلید روشن/خاموش
4. باتری 9 ولتی و رابط آن
5. پروانه (ملخ) اسباب بازی
6. مقوا

]]>
بسازید | ربات قورباغه 2019-02-25T13:24:30+01:00 2019-02-25T13:24:30+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/216 پهلوان با وسایل دور ریختنی یک ربات قورباغه بسازید.وسایل لازم: 1. مقوا2. موتور الکتریکی DC3. چوب بستنی4. کش پول5. چوب کباب حسینی6. کلید روشن/خاموش7. باتری 9ولت و رابط باتری با وسایل دور ریختنی یک ربات قورباغه بسازید.
وسایل لازم:
1. مقوا
2. موتور الکتریکی DC
3. چوب بستنی
4. کش پول
5. چوب کباب حسینی
6. کلید روشن/خاموش
7. باتری 9ولت و رابط باتری

]]>
علوم، پایه ششم، فتوسنتز | فیزتک 2019-02-24T06:51:53+01:00 2019-02-24T06:51:53+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/215 پهلوان فتوسنتز.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} فتوسنتز


]]>
مقایسه ابعاد جهان شناخته شده 2019-02-14T09:00:24+01:00 2019-02-14T09:00:24+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/88 پهلوان ]]> اجزاء میکروسکوپ 2019-02-02T09:53:24+01:00 2019-02-02T09:53:24+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/135 پهلوان ]]>