فیزتک تقدیم به جامعه علمی ایران وبلاگ اشعه ایکس حاصل پایان نامه ی کارشناسی بنده می باشد؛ از آنجا که کار بنده ترجمه سه فصل از یک مجموعه کم نظیر در مورد تاریخچه ی اشعه ایکس بود پایه ی مطالب این وبلاگ را این سه فصل تشکیل می دهند. جهت استفاده بهنیه از وقتتان از منوی وبلاگ در بالای صفحه به فصلهای مذکور دست یابید. در حال حاضر از بروزرسانی مستمر معذور هستم. یا حق tag:http://xray.mihanblog.com 2019-02-15T19:37:07+01:00 mihanblog.com مقایسه ابعاد جهان شناخته شده 2019-02-14T09:00:24+01:00 2019-02-14T09:00:24+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/88 پهلوان ]]> اجزاء میکروسکوپ 2019-02-02T09:53:24+01:00 2019-02-02T09:53:24+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/135 پهلوان ]]> سازوکار قفل های معمولی 2019-01-28T11:48:40+01:00 2019-01-28T11:48:40+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/134 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} در فیلم زیر یک نمونه قفل ساده را که می توانید به راحتی


در فیلم زیر یک نمونه قفل ساده را که می توانید به راحتی بسازید ملاحظه می کنید
]]>
هلی کوپتر MDF 2019-01-20T19:29:08+01:00 2019-01-20T19:29:08+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/133 پهلوان هلی کوپتر اجرا شده با ام دی اف 3 میلبا بال های آزاد و قابل چرخشطول 30 سانتی متررنگ اَفرا هلی کوپتر برش لیزر Laser Cut

هلی کوپتر اجرا شده با ام دی اف 3 میل
با بال های آزاد و قابل چرخش
طول 30 سانتی متر
رنگ اَفرا
]]>
پودمان طراحی و ساخت ماکت 2019-01-07T13:10:50+01:00 2019-01-07T13:10:50+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/131 پهلوان دانلود فایل گسترده دقت کنید که کاغذ یا مقوایی که انتخاب می کنید به راحتی قابل رنگ آمیزی باشد! فایل گزارش
دانلود فایل گسترده

 اخطار دقت کنید مراقب باشیددقت کنید که کاغذ یا مقوایی که انتخاب می کنید
به راحتی قابل رنگ آمیزی باشد!

گزارش کار فایل گزارش
ماکت خانه

]]>
ساخت ماکت لانه پرنده 2018-12-29T07:19:53+01:00 2018-12-29T07:19:53+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/125 پهلوان
http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/NestAssemble.pnghttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nest.png


]]>
طرح جابر | لینک های مفید 2018-12-17T14:28:23+01:00 2018-12-17T14:28:23+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/95 پهلوان نهمین دوره جشنواره جابر بن حیان (سال تحصیلی 98-97)راهنمای والدینموضوعات پیشنهادی جشنواره علمی جابر بن حیانجمع آوری، طرح جابر، تابلوتحقیق، طرح جابر، تابلومدل، طرح جابر، تابلونمایش علمی، طرح جابر، تابلوطراحی و ساخت، طرح جابر، گزارش کتبیآزمایش، طرح جابر، گزارش کتبیسوالات داوری و دفاعیه پروژه آزمایشسوالات داوری و دفاعیه طراحی و ساختسوالات داوری و دفاعیه مدل، نمایش و تحقیقدفتر کارنما #نقش_ها دفتر یادداشت دستنویس دانش آموز#انتخاب پروژه با توجه به علاقه و امکانات  توسط دانش آ نهمین دوره جشنواره جابر بن حیان (سال تحصیلی 98-97)
راهنمای والدینسه گام اصلی پژوهش
موضوعات پیشنهادی جشنواره علمی جابر بن حیان
جمع آوری، طرح جابر، تابلو
تحقیق، طرح جابر، تابلو
مدل، طرح جابر، تابلو
نمایش علمی، طرح جابر، تابلو
طراحی و ساخت، طرح جابر، گزارش کتبی
آزمایش، طرح جابر، گزارش کتبی
سوالات داوری و دفاعیه پروژه آزمایش
سوالات داوری و دفاعیه طراحی و ساخت
سوالات داوری و دفاعیه مدل، نمایش و تحقیق
دفتر کارنما


#نقش_ها


دفتر یادداشت دستنویس دانش آموز

#انتخاب پروژه با توجه به علاقه و امکانات  توسط دانش آموز

#انجام پروژه توسط دانش آموز

تکمیل #تابلو نمایش دانش آموز البته با کمک اولیا و نظارت معلم

#معلم راهنما و تسهیل گر

#اولیا پشتیبان و مهیا کردن وسایل و فراهم نمودن مقدمات مشاهده یا جمع آوری اطلاعات

قرار است دانش آموزان مهارت دانشمند شدن بیاموزند✅
نه صرفا با یک کار آماده فقط شرکت کننده باشند⛔️
]]>
گسترش احجام ساده 2018-12-15T14:50:37+01:00 2018-12-15T14:50:37+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/94 پهلوان گسترش پایه ای است برای ساختن حجمPDF گسترش احجام سادهPDF گسترش احجام متقاطعیازده روش گسترش مکعب گسترش پایه ای است برای ساختن حجم

https://www.math-salamanders.com/image-files/sally-cuboid-yellow.gif.pagespeed.ce.pxTFn4OJvo.gif
گسترش احجام ساده
PDF گسترش احجام ساده
PDF گسترش احجام متقاطع

یازده روش گسترش مکعب
گسترش مکعب
]]>
منعطف پیچ واپیچ | سرگرمی با کاغذ و تا 2018-12-06T07:24:56+01:00 2018-12-06T07:24:56+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/68 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} دانلود الگو


دانلود الگو

]]>
چرخه آب | علوم سوم دبستان 2018-12-05T07:33:49+01:00 2018-12-05T07:33:49+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/93 پهلوان ]]> شن های زمان | معما 2018-12-03T19:26:00+01:00 2018-12-03T19:26:00+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/92 پهلوان دو ساعت شنی قدیمی در اختیار شماست. یکی از آنها هفت دقیقه طول می‌کشد تا شن‌ها از سوراخ میان دو محفظه رد شود و دیگری 11 دقیقه. مسأله ما یافتن روش استفاده از این دو ساعت شنی برای اندازه‌گیری زمان 15 دقیقه آب‌پز کردن یک تخم مرغ است. http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/riddle/Hourglasses.pngدو ساعت شنی قدیمی در اختیار شماست. یکی از آنها هفت دقیقه طول می‌کشد تا شن‌ها از سوراخ میان دو محفظه رد شود و دیگری 11 دقیقه.

مسأله ما یافتن روش استفاده از این دو ساعت شنی برای اندازه‌گیری زمان 15 دقیقه آب‌پز کردن یک تخم مرغ است. ]]>
لایه های زمین 2018-12-03T05:44:58+01:00 2018-12-03T05:44:58+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/90 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} خیلی سال ها پیش، وقتی زمین شکل می گرفت، زمین خیلی داغ بود. باران و توفان بخش بیرونی را سرد کرد و شکل های مختلف حیات بر روی زمین شکل گرفت. لایه ی بیرونی که روی آن زندگی می کنیم، پوسته نامیده می شود. پوسته زمین شامل خاک، هوا و آب است. بعد از پوسته، لایه بعدی گوشته اس

خیلی سال ها پیش، وقتی زمین شکل می گرفت، زمین خیلی داغ بود. باران و توفان بخش بیرونی را سرد کرد و شکل های مختلف حیات بر روی زمین شکل گرفت. لایه ی بیرونی که روی آن زندگی می کنیم، پوسته نامیده می شود. پوسته زمین شامل خاک، هوا و آب است. بعد از پوسته، لایه بعدی گوشته است. گوشته زیر پوسته قرار گرفته است و خیلی داغ است. گوشته از صخره های مذاب شکل گرفته است. هسته زیر گوشته قرار گرفته است. هسته از دو قسمت تشکیل شده است، هسته بیرونی و هسته درونی. هسته بیرونی مایع است. هسته درونی جامد است.
]]>
جدال F18 با SAM 2018-11-26T13:22:12+01:00 2018-11-26T13:22:12+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/89 پهلوان .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} سام (SAM) سرواژه‌ای انگلیسی و مخفف عبارت Surface to Air Missile (موشک سطح به هوا) است.

سام (SAM) سرواژه‌ای انگلیسی و مخفف عبارت Surface to Air Missile (موشک سطح به هوا) است.
]]>
10 آزمایش علمی جذاب 2018-11-19T14:29:21+01:00 2018-11-19T14:29:21+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/86 پهلوان ]]> 50. راه حل تمرین پایانی فصل سوم 2018-09-22T20:30:50+01:00 2018-09-22T20:30:50+01:00 tag:http://xray.mihanblog.com/post/198 پهلوان                             ]]>